Maui Ki Aikido Special Events

August 15, 2022
August 17, 2022
 • Mind Body Unification Workshop

  August 17, 2022  6:30 pm - 8:00 pm

  See more details

August 19, 2022
August 21, 2022
 • Dojo Work Day

  August 21, 2022  10:00 am - 11:30 am
  Maui Ki-Aikido, 194 S Market St, Wailuku, HI 96793, USA

  See more details

August 22, 2022
September 1, 2022
 • Board Meeting

  September 1, 2022  6:00 pm - 8:30 pm

  Maui Ki Society Board Meeting

  See more details

September 2, 2022
 • No Class Labor day Holiday

  September 2, 2022 - September 5, 2022  

  See more details

September 3, 2022
 • No Class Labor day Holiday

  September 2, 2022 - September 5, 2022  

  See more details

September 4, 2022
 • No Class Labor day Holiday

  September 2, 2022 - September 5, 2022  

  See more details

September 5, 2022
 • No Class Labor day Holiday

  September 2, 2022 - September 5, 2022  

  See more details

September 9, 2022
 • Intro to Self Defense Workshop

  September 9, 2022  6:30 pm - 8:30 pm
  Maui Ki-Aikido, 194 S Market St, Wailuku, HI 96793, USA

  See more details